Talare om EU-valet

13 maj 2019

Moderator, debattör, föreläsare eller talare om EU, politik och globala frågor? Med ett viktigt EU-val runt hörnet passar vi på att lyfta några av de politiker som föreläser, modererar och debatterar. Med lång erfarenhet av EU-politik och våra globala utmaningar tillför det här talarna ert arrangemang både den kunskap och det engagemang som krävs för att fånga väljarnas intresse.

Här hittar du politiker och sakkunniga talare om EU-valet. Boka en erfaren debattör till er EU-debatt!

Boka Anna Kinberg Batra för en föreläsning om ledarskap eller politik.

Anna Kinberg Batra – Ledarskapskonsult och fd partiledare
År 2015 blev Anna Kinberg Batra Moderaternas första kvinnliga partiledare och ledde ett omfattande förändringsarbete för att partiet åter skulle vinna valet – och hon själv bli Sveriges första kvinnliga statsminister. Men med ett år kvar till valet tvingades hon sluta under kuppartade former från de egna. Nu är Anna Kinberg Batra aktuell som föreläsare och med boken ”Inifrån”. Läs mer om Anna Kinberg Batra här

 

Boka miljöstrateg Annika Helker Lundström som moderator på tema miljö, klimat, energi, kemikalier och hållbar utveckling.Annika Helker Lundström – Miljöstrateg
Mer än 30 års erfarenhet inom miljö, klimat, kemikalier, energi och återvinning. Annika Helker Lundström har varit VD på Återvinningsindustrierna och Svensk Vindenergi samt nationell miljömålssamordnare och ansvarat för flera kemikalieutredningar inom regeringskansliet. Boka miljöexperten Annika Helker Lundström som moderator i sammanhang kring miljö och hållbar utveckling. Läs mer om Annika Helker Lundström här

 

Boka en föreläsning med Wiktoria Wittboldt om affärskultur, omvärld, risk, politik, religion och kulturella skillnader.Wiktoria Wittboldt – Omvärldsanalytiker och diplomat
Wiktoria Wittboldt har en lång internationell karriär från FN, EU och ICJ – de senaste 15 åren som diplomat vid UD. Idag tar hon uppdrag som omvärlds- och riskanalytiker i näringslivet. Wiktorias föreläsningar ger er de internationella ramverken med både makro- och mikroperspektiv. Vad innebär Brexit? Hur påverkas svenska företag av det som händer i Kina, Ryssland och USA? Vilka möjligheter och risker finns vid en nyetablering i annat land? Läs mer om Wiktoria Wittboldt här

 

Boka Maria Nygren som moderator för event som berör transport, näringsliv, företagande eller klimat.Maria Nygren – Moderator med spetskompetens inom näringsliv och transport
En rutinerad moderator med expertis inom näringsliv, företagande, transport och miljö? Då är Maria Nygren rätt person för Er! En lång karriär i olika näringslivsorganisationer betyder att man i henne finner en moderator som både har mycket goda kunskaper om branschers utmaningar och insikter i politiken. Maria Nygren har även internationell erfarenhet. Läs mer om Maria Nygren här

 

Boka en föreäsning med Veronica Palm om jämställdhet, systerskap, genus, härskarteknik och ledarskap.

Veronica Palm – Opinionsbildare och feminist
Veronica Palm är främst känd som en färgstark opinionsbildare och fd politiker. Efter tretton år som riksdagsledamot och i det socialdemokratiska partiets högsta ledning lämnade hon partipolitiken. Hon är en uppskattad talare för sin förmåga att fånga intresse, använda humor och möta varje publik med ett personligt tilltal. Boka en föreläsning med Veronica Palm om jämställdhet, genus, härskarteknik eller ledarskap. Läs mer om Veronica Palm här

 

Boka en föreläsning med Monica Green på teman kring politik, samhällsfrågor, jämställdhet, härskarteknik och globala utmaningar.Monica Green – 25 år i maktens korridorer
Monica Green har lång politisk erfarenhet och ett ordförandeskap i UN Women Sverige samt NTF. Hon föreläser kring ledarskap, mänskliga rättigheter, utveckling, jämställdhet i Sverige och i resten av världen. En uppskattad föreläsare och moderator som är rolig, trovärdig och generös. Hennes 25 år som riksdagsledamot har givit henne en enorm erfarenhet, stort kontaktnät och gedigen insikt i samhällsfrågor. Läs mer om Monica Green här

 

Maria Wetterstrand föreläsare och moderator, tidigare Miljöpartiet

Maria Wetterstrand – Grön föreläsare och moderator
Maria Wetterstrand är fristående grön politisk debattör och skribent, tidigare mångårig riksdagsledamot och språkrör för Miljöpartiet de Gröna. Hon är författare till boken ”Den nya gröna vågen” och en mycket populär föreläsare inom ämnen som miljö, kommunikation, teknik, hållbarhet, utveckling och genusfrågor. Maria Wetterstrand är även utmärkt som moderator. Läs mer om Maria Wetterstrand här.

 

Vill du boka någon av föreläsarna ovan för att tala om EU, politik eller globala frågor? Slå oss en signal på 031-780 32 35 så hjälper vi Er snabbt att boka en debattör eller talare om EU-valet.